2% z dane

Vážení priatelia, dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o podporu formou 2% z Vašich daní za minulý rok. Uvedené prostriedky budú použité na dovybavenie materiálovej zákadne klubu, na zabezpečenie tréningov, prenájmov a účasti na súťažiach.