Medzinárodné priateľské stretnutie ST Relax – OVIT – Senec, január 2019