Realizované projekty

Medzinárodný stolnotenisový turnaj Satellite Tour 2019

Medzinárodný stolnotenisový turnaj Satellite Tour 2020

Medzinárodný stolnotenisový turnaj Satellite Tour 2021

Medzinárodný stolnotenisový turnaj Satellite Tour 2022

Medzinárodný stolnotenisový turnaj Satellite Tour 2023

Račianska školská liga